1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Fuivers gebruiken minder alcohol en cannabis

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jun 27, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  In het Vlaamse uitgaansleven is het regelmatige gebruik van alcohol en cannabis gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek bij ruim 700 uitgaande jongeren door de Vereniging van Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). Bijna de helft van de druggebruikers combineert verschillende illegale drugs tijdens het uitgaan.

  Alcohol blijft uitgaansdrug nummer één. Negen op de tien partygangers dronken het voorbije jaar wel eens alcohol. In vergelijking met 2003 wordt er minder regelmatig gedronken en iets meer occasioneel.

  "Meer dagelijkse cannabisgebruikers"
  Iets minder dan de helft van de uitgaande jongeren gebruikte in 2005 een illegale drug, vooral cannabis. Het gebruik van cannabis daalde in vergelijking met 2003 wel met tien procent.

  "We merken wel een groot aantal dagelijkse cannabisgebruikers", zegt Tina Van Havere van VAD. "Meer dan een op de tien cannabisgebruikers gebruikt dagelijks. Dat zijn er dubbel zoveel als de dagelijkse gebruikers van alcohol. En al ligt dit cijfer lager dan twee jaar geleden, het blijft verontrustend hoog." Cocaïne en xtc worden door respectievelijk een op de acht en een op de zes partygangers occasioneel gebruikt.

  Combigebruik
  VAD waarschuwt op basis van het onderzoek voor het combineren van verschillende drugs. Drie op de vier combineren illegale drugs met alcohol en bijna de helft combineert verschillende illegale drugs. "Combigebruik houdt grote gezondheidsrisico's in en kan ernstige, onvoorspelbare gevolgen hebben."

  Via het preventieconcept Partywise zal VAD deze zomer vooral aandacht hebben voor combigebruik, maar ook voor het zogenaamde partytoerisme, waarbij uitgaan het voornaamste doel vormt van een vakantie. "Uit internationaal onderzoek blijkt dat jonge mensen op partyvakantie meer risicogedrag vertonen, waaronder meer middelengebruik", zegt VAD.  bron ombudsman