1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

'geen Omkoping Politieagenten West-brabant'

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jan 30, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,720
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  GEEN OMKOPING POLITIEAGENTEN WEST-BRABANT

  BREDA - Er zijn geen politieagenten van het korps Midden- en West-Brabant omgekocht door Bredase drugscriminelen. Dat heeft onderzoek van de rijksrecherche uitgewezen.

  Eind vorig jaar werden vier verdachten aangehouden op verdenking van het omkopen van agenten, grootschalige hennepteelt, het witwassen van drugsgeld en fraude. Een van hen, F.D. uit Breda, werd al snel weer vrijgelaten.

  De rijksrecherche onderzocht de afgelopen weken de mogelijke omkoping van agenten van het korps Midden- en West-Brabant. Zij zouden de verdachten hebben getipt over op handen zijnde invallen bij hennepkwekerijen. Het Openbaar Ministerie in Breda maakte gisteren bekend dat uit het onderzoek van de rijksrecherche niets is gebleken van omkoping.

  De drie overgebleven verdachten, onder wie Bredanaar W.C., zullen wel worden vervolgd voor het plegen van de andere gemelde strafbare feiten.

  Source: BN/De Stem
  Pubdate: 16 januari 2007