1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Geen straf voor leerlingen die cannabis vervoerden

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Sep 25, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Verschillende Luikse leerlingen hebben voor de Luikse correctionele rechtbank een opschorting van de uitspraak gekregen voor een periode van drie jaar. Ze moesten zich verantwoorden voor het illegale bezit van verdovende middelen tijdens een schoolreis.

  In april 2005 werd de bus die de leerlingen van het atheneum van Fragnée naar Les Arcs in Frankrijk bracht, tegengehouden aan de grens en grondig doorzocht na een anonieme tip. De politie trof bij zeven studenten tussen 18 en 23 jaar kleine hoeveelheden cannabis voor eigen gebruik aan. Er waren echter ook minderjarige leerlingen mee op reis. Een aantal studenten dat een opleiding volgde om in de sportsector te kunnen werken, werd meteen van school gestuurd.

  Tijdens de zittingen benadrukte het parket de ernst van de feiten en legde de verwarring over de recente wetswijziging in verband met drugsbezit uit. "De nieuwe en slechte wet doet iedereen geloven dat het bezit van kleine hoeveelheden drugs niet meer strafbaar is, terwijl het een overtreding van tweede categorie is", aldus de substituut. (belga/hln)
  bron http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_264887.html