1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Gerolde sigaretten tot zeven keer zo schadelijk

Discussion in 'Diverse drugs' started by mopsie, Jul 29, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Gerolde sigaretten zijn veel schadelijker dan gewone sigaretten omdat ze zich niet moeten houden aan het maximumghalte teer in de tabak. Vooral jongeren blijken hun sigaretten zelf te rollen, voornamelijk omdat ze dan twee keer minder duur zijn. Door de lagere prijs, stijgt de verkoop van pakjes tabak. In 1991 rolde amper 1,5 procent van de rokers hun eigen sigaretten, in 2004 was dit al 12,5 procent. Jaarlijks wordt er zo'n 8.000 ton tabak verkocht, wat goed is voor 10 miljard gerolde sigaretten. Twee op de drie rokende studenten rollen hun kankerstokjes zelf.

  Verboden
  Europese Autoriteiten stellen dat als dit soort tabak als sigaretten te koop zouden worden aangeboden, de verkoop in heel Europa verboden zou zijn. De Europese campagne ‘Help. Voor een rookvrij leven' van de Europese Commissie wil die boodschap duidelijk overbrengen voor 15 tot 30-jarigen.

  Teer
  De zelfgerolde sigaretten zijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid omdat ze zich niet houden aan het maximum teergehalte van 10 mg per sigaret. Afhankelijk van de gebruikte blaadjes is het teergehalte tot 17 procent hoger. In een onderzoek van het Franse Nationalie Instituut voor Consumenten bleek in 2000 dat zelfgerolde sigaretten drie tot zeven keer meer nicotine, teer en koolstofmonoxide bevatten dan die van een sigaret uit de fabriek.

  Gezondheidswaarschuwingen
  Sinds oktober 2004 moeten sigarettenfabrikanten een gezondheidswaarschuwing aanbrengen op de verpakkingen zoals ‘roken brengt de gezondheid ernstige schade toe’ en ‘roken verhoogt de kans op longkanker’. Ook de hoeveelheid nicotine, teer en koolstofmonoxide moeten vermeld worden op de pakjes roltabak en op verpakkingen met blaadjes om sigaretten te rollen. Het is echter nog niet bekend in welke mate dit mensen er ook daadwerkelijk van weerhoudt te roken.

  BRON http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_235804.html?wt.bron=categorieArt3