1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

gevaarlijk cocaine mengsel in belgie

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 30, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H1>Volksgezondheid waarschuwt voor gevaarlijk cocaïnemengsel in België</H1>
  <DIV =artikelTekstTop>
  <DIV =fotoLinksHome>[​IMG]</DIV>Sinds september 2005 werd in België al verschillende malen de aanwezigheid van hydroxyzine in cocaïnepreparaten opgemerkt. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) waarschuwt de bevolking dinsdag voor de gevaren van de mengeling.

  Dodelijke intoxicatie
  In Blankenberge deed zich in de nacht van 10 op 11 november een dodelijke intoxicatie voor, nadat het slachtoffer cocaïne had gebruikt. Analyses van het bloed, de urine en de lever van de overledene toonden de aanwezigheid aan van een grote hoeveelheid cocaïne. In de stalen werd ook hydroxyzine teruggevonden. Hydroxyzine is een anti-allergisch middel met een sterk kalmerende werking op het centrale zenuwstelsel.

  Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer overleden is door de inname van de combinatie van cocaïne met hydroxyzine. Zeker is wel dat deze persoon overleden is ten gevolge van de inname van drugs. Ook in Nederland en Frankrijk werd de aanwezigheid van hydroxyzine in cocaïnepreparaten begin 2005 al gesignaleerd.

  Kalmeringsmiddel
  Hydroxyzine wordt in de apotheek verkocht als kalmeringsmiddel. De gekende neveneffecten zijn hoofdpijn, duizeligheid, zwakte, prikkelbaarheid, lage bloeddruk, ademhalingsdepressie en afbraak van rode bloedcellen (intravasculaire hemolyse). De effecten van het snuiven van hydroxyzine samen met cocaïne zijn niet bekend. Intraveneus injecteren is zeer gevaarlijk wegens het risico op afsterven van weefsels (necrose), aldus Volksgezondheid.
   
  Last edited: Dec 15, 2005