1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Gevangen mama vraagt zoon om drugs te dealen voor bekostigen borgsom

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jun 9, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Bajesklante Elaine Baker kon op borgtocht vrijkomen uit de gevangenis van Spencer in de Amerikaanse staat Iowa, maar dan moest haar zoon wel haar borgsom betalen.

  Ze belde vanuit de gevangenis naar haar zoon met het verzoek of hij geen marihuana wou verkopen om de borgsom te bekostigen. De marihuana lag in de diepvriezer van hun woonst. Jammer voor Baker, maar de politie onderschepte het telefoontje.

  De politie regelde een huiszoeking en trof maandag in het huis van Baker een kleine hoeveelheid marihuana aan. Naar haar vrijlating kan Baker voorlopig fluiten. Ze kreeg er op de koop toe nog een aanklacht rond drugsbezit met de intentie om te verkopen bij.


  bron ombudsman