1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Gratis Coke Als Rijk Het Wil

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Oct 23, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,725
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  GRATIS COKE ALS RIJK HET WIL

  AMSTERDAM - Het politieke tij hebben de voorstanders van gratis cocaineverstrekking niet mee. Maar als het Rijk ermee wil experimenteren, staat Amsterdam er niet onwillig tegenover. 75 heroineverslaafden in Amsterdam hoeven geen fietsen meer te stelen om aan geld voor hun dagelijkse dosis te komen. Zij doen mee aan een proef waarin de drugs gratis worden verstrekt.

  Binnenkort wordt dit aantal verdubbeld tot 150 proefkonijnen. Momenteel wordt nagedacht over gratis verstrekking van een andere drug: cocaine.
  Wethouder zorg Marijke Vos beseft dat daar nogal wat haken en ogen aan zitten. Zo is een cocaineverslaafde, in tegenstelling tot een heroineverslaafde nooit verzadigd.

  Toch staat zij positief tegenover een proef met gratis cocaineverstrekking aan verslaafden. Het is echter niet de gemeente die hier over kan beslissen. Deze moet namelijk ontheffing van de opiumwet krijgen van het Rijk. Minister Hoogervorst van VWS heeft echter te kennen gegeven geen voorstander te zijn van drugsverstrekking aan verslaafden.

  Bas Kuik, woordvoerder van het ministerie van VWS laat weten: ,,Deze minister neigt er niet naar, het is een stap te ver. Je moet ook bedenken dat de groep heroineverslaafden aan het verouderen is. Er komen niet veel meer bij. Het aantal cocaineverslaafden groeit juist snel."

  Source: Noordhollands Dagblad (NL)
  Pubdate: 17 oktober 2006