1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

grootse razzia tegen maffia in zuid italie

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 24, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  23/01 Grootse razzia tegen maffia in Zuid-Italië: 180 arrestatiebevelen
  Italiaanse speurders hebben maandag de grootste razzia van de afgelopen 15 jaar ondernomen tegen de maffia. Meer dan twintig verdachte maffiosi werden bij de operatie rond de stad Bari in Zuid-Italië gearresteerd.

  In totaal vaardigde de procureur een 180-tal arrestatiebevelen uit. De actie, die de ganse nacht duurde, richtte zich vooral tegen een clan in de havenstad aan de Adriatische Zee, die onder meer kinderen voor de drugshandel misbruikt. Volgens de politie rust de gevreesde Strisciuglio-clan kinderen en jongeren uit met wapens en zet die in voor wraakacties tegen rivaliserende bendes. Ruim 1.500 agenten en carabinieri namen aan de actie deel. Ze namen geld en voorwerpen voor een waarde van meer dan zeven miljoen euro in beslag.

  Minister van Binnenlandse Zaken Giuseppe Pisanu sprak van een beslissende slag in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De Strisciuglio-clan wordt als een van de machtigste clans in de regio beschouwd. Apulië geldt net zoals Sicilië, Calabrië en Napels als een van de belangrijkste bolwerken van de Italiaanse maffia. De clan is gespecialiseerd in de drugs- en wapensmokkel over de Adriatische Zee.