1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

grotste cocaindealer van kortrijk krijgt bij verstek 5j cel

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Apr 20, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  'Grootste cocaïnedealer van Kortrijk' krijgt bij verstek 5 jaar cel
  Een 31-jarige man uit Kortrijk is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk tot een effectieve celstraf van vijf jaar en een boete van 5.500 euro veroordeeld voor drugshandel. Zijn 22-jarige rechterhand kreeg 2,5 jaar effectieve celstraf en een boete van 6.050 euro. De Kortrijkzaan stond bekend als de grootste cocaïnedealer van Kortrijk. Hij is voorlopig spoorloos.

  F liep eind februari bij verstek al een effectieve celstraf van twee jaar op voor autodiefstallen. Het was bij een huiszoeking in het kader van de autodiefstallen dat de drugshandel aan het licht kwam. Na een eerdere veroordeling in 2003 was hij opnieuw beginnen dealen. Zijn vroegere klanten had hij opnieuw opgezocht en aangespoord opnieuw drugs bij hem te kopen.

  De rechter verklaarde 50.000 euro drugsgeld verbeurd en beval de onmiddellijke aanhouding van de Kortrijkzaan en zijn rechterhand El ni, die ook verstek liet gaan.

  bron ombudsman