1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Hagenaars veroordeeld voor drugshandel in Duindorp

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Sep 29, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Den Haag - Zeven Hagenaars zijn op donderdag veroordeeld wegens handel in verdovende middelen. De rechtbank oordeelde dat er sprake was van een criminele organisatie met het oogmerk, het plegen van strafbare feiten. Volgens de rechter was er sprake van een schoolvoorbeeld van een criminele organisatie.

  De Hagenaars (zes mannen en een vrouw) in de leeftijd van 27 tot 45 jaar werden op 25 april van dit jaar aangehouden na een onderzoek van Politie Haaglanden dat in november 2005 startte onder de codenaam ‘Witte Duinen’. De politie en het OM hebben het onderzoek gedaan omdat de dadergroep in en rond Duindorp actief was en voor veel drugsgerelateerde overlast zorgde in Duindorp en het uitgaansleven in Scheveningen.

  De verdachten hebben zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan de handel in hard en soft drugs. Op bestelling werd er actief gehandeld. De werkwijze kenmerkte zich door duidelijke vaste afspraken. Elk lid van de organisatie had een vaste rol die dan ook strikt werd nageleefd.

  De verdachten kregen straffen opgelegd die varieerden van enkele weken hechtenis tot drie jaar. Bij de doorzoekingen die destijds plaatsvonden werden computers, verdovende middelen en mobiele telefoons in beslag genomen.

  bron http://www.blikopnieuws.nl/bericht/34213