1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Hennepkweker moet 3,5 miljoen aan Staat betalen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, Apr 30, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  Een 46-jarige hennepteler moet van de rechter in Roermond maar liefst 3,5 miljoen euro betalen aan de Staat.

  Celstraf
  De veroordeelde Sefket R. uit Blerick werd tegelijkertijd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, voor grootschalige softdrugshandel. Het vonnis was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

  Kwekerij
  De Blerickenaar zou de 3,5 miljoen in amper drie jaar tijd hebben verdiend met de teelt van hennepplanten in een voormalige varkensstal in Maasbree. Zijn hennepkwekerij werd in september 2003 ontdekt, toen de stal uitbrandde. In de ruimte, die vanaf november 2000 als kwekerij zou zijn gebruikt, bleken 6600 hennepplanten te staan.


  © RTLNieuws.nl