1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Hennepkwekerij aangetroffen in Uden

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, May 21, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  Vrijdag 19 mei, is in een deel van een bedrijfsruimte aan de Koperslagerstraat een professioneel ingerichte hennepkwekerij aangetroffen.

  In verschillende ruimten waren in totaal ruim 1000 henneplanten in verschillende groeistadia. Een deel van de planten was oogstrijp. De planten, assimilatielampen, ventilatoren, afzuigers, groei- en hulpmiddelen zijn in beslag genomen.

  Ook bleek de elektrameter gemanipuleerd te zijn. De meter is door het energiebedrijf dan ook verwijderd.

  De politie stelt een onderzoek in naar de eigenaar van de kwekerij.


  bron: misdaadkaart