1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Hennepkwekerij aangetroffen in Utrecht

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, May 21, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  Op de Twijnstraat in Utrecht werd donderdagochtend 18 mei een hennepkwekerij aangetroffen.

  Om 08.15 uur werden collega's verzocht om naar de Nicolaasstraat te gaan waar een brandje was geweest in de meterkast. Ter plaatse troffen agenten een gesmolten aardlekschakelaar aan, waardoor er kortsluiting was ontstaan. Waarschijnlijk was er sprake van het illegaal aftappen van stroom.

  Uit onderzoek bleek dat er in januari in het pand een hennepkwekerij was aangetroffen. Ter plaatse troffen agenten in de kelder opnieuw een hennepkwekerij aan. Er stonden zon 80 hennepplanten en 50 stekjes.

  De bewoner, een 36-jarige man uit Utrecht, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.


  bron: misdaadkaart