1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Hennepkwekerij ontmantelt in Geldrop

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, May 21, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  De politie heeft zondagochtend 21 mei rond 2.00 uur een hennepkwekerij ontdekt in een woning aan de Korte Kerkstraat.

  Er stonden in totaal ruim 800 planten en de nodige kweekapparatuur in vier kamers. Alles is in beslag genomen en vernietigd. Er is niemand aangehouden. De stroom was illegaal afgetapt.

  De politie kwam de kwekerij op het spoor na een melding van één van de buren over wateroverlast. Eén van de water-installaties in de kwekerij bleek te lekken.


  bron: misdaadkaart