1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

HENNEPTELER MAG NIET WORDEN UITGEZET

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Sep 6, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,726
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  HENNEPTELER MAG HUURHUIS NIET UIT WORDEN GEZET

  EINDHOVEN - De kantonrechter in Eindhoven blijkt onlangs te hebben bepaald
  dat een huurder die in zijn huis in Eindhoven een hennepkwekerij had, zijn
  huis niet mag worden uitgezet. De rechter deed de uitspraak op 26 augustus.
  Het vonnis is dit weekeinde bekendgeworden via de advocaat van de
  hennepteler.

  Tot nu toe konden verhuurders henneptelende huurders zonder veel problemen
  hun woning uitzetten. Verschillende rechters hadden al bepaald dat ,,wie een
  wietkwekerij begint, de risico's aanvaardt.''

  Door de uitspraak van de kantonrechter is de henneptelende huurder ontsnapt
  aan huisuitzetting. Woningbouwcorporatie SWS wilde de man vanwege de teelt
  de woning uitzetten. De kantonrechter vindt echter dat een goed opgezette
  hennepkwekerij niet gevaarlijk is, geen overlast veroorzaakt en geen
  relevante schade aanricht.

  Huisuitzettingsprocedure

  Het is voor het eerst dat een rechter een huisuitzettingsprocedure afwijst
  wanneer er sprake is van wietteelt. De kantonrechter is in zijn uitspraak
  voorbijgegaan aan eerdere uitspraken van het Gerechtshof in Den Bosch en het
  Gerechtshof in Den Haag. Deze bepaalden eerder dat een henneptelende huurder
  zijn woning mag worden uitgezet.

  Raadsvrouwe I. Mol van de woningbouwcorporatie was verrast door de uitspraak
  en kondigde aan in hoger beroep te gaan. De advocaat P. va
  n de Laar van de
  huurder noemt het vonnis uniek en een doorbraak. ,,De rechter vindt dat per
  geval moet worden bekeken of de kwekerij gevaarlijk is. Als de kwekerij goed
  is aangelegd, hoeft het niet potentieel gevaarlijk te zijn. De hennepkweker
  blijft natuurlijk wel strafbaar omdat hij hennep teelt, maar dat betekent nu
  niet meer dat hij automatisch ook zijn huis uit kan worden gezet,'' aldus
  van de Laar.
   
 2. FrankenChrist

  FrankenChrist Iridium Member

  Reputation Points:
  567
  Messages:
  1,226
  Joined:
  Aug 20, 2004
  from belgium
  Hoera.  enkele bedenkingen:

  -Het is geen lab met gevaarlijke chemicaliƫn.

  -Met de opbrengst helpt hij toch zijn huur betalen?

  -Als alles brandveilig is, geen gevaar.

  -De elektriciteitsrekening zal wel hoog zijn, maar daar moet de verhuurder zich toch niets van aantrekken.