1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Hersenen kunnen alcoholschade repareren

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, Dec 20, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  Hersenen van zware drinkers gaan steeds slechter functioneren. Maar wetenschappers tonen nu aan dat het brein in staat is om een groot deel van de schade die wordt aangericht door drank, te herstellen. Dan moet de fles voortaan wel in de kast blijven, zeggen de onderzoekers.

  Tot nu toe werd altijd aangenomen dat hersenschade bij alcoholisten permanent was. Onderzoekers tonen nu echter het tegendeel aan. Nadat 15 alcoholisten ruim een maand geen drank meer nuttigden (en daarvoor geen medicijnen gebruikten), bleek hun hersenomvang met 2 procent te zijn gegroeid. Daarnaast nam hun concentratievermogen en alertheid toe.

  Toch is deze ontdekking volgens de wetenschappers geen vrijbrief voor alcoholisten om zich weer ongeremd te bezatten. Hoe langer iemand teveel drinkt, hoe groter het risico dat de schade onherstelbaar is. Het menselijk brein is namelijk tot erg veel in staat, maar zeker niet onverwoestbaar, zeggen de onderzoekers.

  Bron: Reuters
  18 december 2006

  Bron: http://www.gezondheidsnet.nl/index.php?cms[categoryID]=266&cms[cm61][contentID]=12655