1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

hippie museum geopend in san francisco

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 17, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  17/01 Hippie-museum geopend in San Francisco
  In de buurt van San Francisco heeft een museum gewijd aan de iconen van de Beat Generation de deuren geopend.
  Dat berichtte de BBC dinsdag. Het was in de Californische stad dat de literaire beweging vijftig jaar geleden het levenslicht zag.

  In het museum is onder meer een zeldzaam exemplaar van "Howl" te bezichtigen, het gedicht van Allen Ginsberg dat aan de grondslag van de Beat-beweging zou hebben gelegen. Ook een elf meter lange manuscriptrol van "On The Road" van Jack Kerouac staat te kijk, de bestseller die zowat de 'bijbel' van de Beat Generation is.
  De openingsceremonie van het museum was opgedragen aan Carolyn Cassady, de weduwe van Neal Cassady wiens omzwervingen met Kerouac de basis vormden voor het semi-fictionele "On The Road". Het boek is het relaas van een groepje jonge bohémiens die de American Dream najagen op een odyssee tussen de oost- en de westkust van de VS. Ze houden van liefde, schoonheid, jazz, drugs en mystiek, maar verafschuwen tijdschema's, hypotheken en andere zaken waar de gemiddelde Amerikaan zich om bekommert.