1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Hof Wil Mediwiet klant Met Ms Graag Helpen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Dec 8, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,725
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  HOF WIL MEDIWIETKLANT MET MS GRAAG HELPEN
  LEEUWARDEN - Een patiënt met multiple sclerose (ms) uit Vledderveen die wiet teelde voor medicinaal gebruik, kon gisteren in hoger beroep op veel begrip rekenen van het gerechtshof in Leeuwarden.
  De rechters betwijfelen echter of zij bij machte zijn de wet, die het telen van cannabis zonder ontheffing verbiedt, voor hem aan de kant te zetten. De zaak is aangehouden omdat het hof eerst meer informatie wil.
  De 50-jarige Wim Moorlag en zijn vrouw Klasina Hoijer (48) zijn in mei van dit jaar door de politierechter in Assen veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van €250. Moorlag teelt al acht jaar wiet op kleine schaal om de pijn te verminderen.