1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

HONDERDDUIZENDEN XTC-PILLEN ONDERSCHEPT I

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 8, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  HONDERDDUIZENDEN XTC-PILLEN ONDERSCHEPT IN WETTEREN

  De politie heeft woensdagnacht in het Oost-Vlaamse Wetteren
  honderdduizenden
  XTC-pillen in beslag kunnen nemen. Dat gebeurde tijdens een
  onderschepte
  drugstransactie. Het parket van Dendermonde bevestigt de vangst, maar
  geeft
  verder weinig commentaar.

  Bij de drugsvangst werden twee mannen opgepakt, van Nederlandse en
  Britse
  nationaliteit. Zij werden in de loop van donderdagnamiddag verhoord
  door de
  onderzoeksrechter. Politie en gerecht speuren verder naar andere
  betrokkenen, maar voorlopig geeft het parket van Dendermonde niet meer
  uitleg over het onderzoek.