1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

HOOGERVORST WIL STOPPEN MET MEDIWIET

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Dec 3, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,725
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  HOOGERVORST WIL STOPPEN MET MEDIWIET


  DEN HAAG- Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil stoppen met het onder staatstoezicht telen van cannabis voor medische doeleinden. Hij zal het project nog tot 1 januari 2007 voortzetten. Maar hij vindt eigenlijk dat de farmaceutische industrie er voor moet zorgen dat de zogenoemde mediwiet formeel als geneesmiddel wordt geregistreerd.


  Dat heeft de minister maandag geschreven aan de Tweede Kamer. De farmaceuten krijgen tot 1 september 2006 de tijd om concrete plannen te maken die moeten leiden tot registratie van cannabis als geneesmiddel.


  Dan zal de minister kijken of hij na 1 januari 2007 nog door moet gaan met het huidige cannabisbeleid.


  De minister wil voorkomen dat de mensen die er gebruik van maken op korte termijn afhankelijk worden van illegale leveranciers. Hij sluit echter niet uit dat dit op lange termijn toch gebeurt. Enerzijds beweren partijen dat het mogelijk moet zijn om binnen een jaar een goed plan voor registratie van wiet als geneesmiddel te maken. Anderzijds stelt de minister dat er geen garantie is dat dit in Nederland zal lukken.


  Canada liet afgelopen zomer als eerste land in de wereld formeel een medicijn toe dat is gebaseerd op cannabis. Het middel Sativex is een mondspray bedoeld voor onder meer pijbestrijding voor mensen met multiple sclerose. Sativex is ontwikkeld door het Britse GW Pharmaceuticals. Het Duitse concern Bayer is verantwoordelijk voor de marketing van het product in Canada. Pharmaceuticals is er vooralsnog niet in geslaagd het middel ook in Engeland op de markt te brengen.


  Waarom is volgens de evaluatie niet duidelijk.


  In Nederland kunnen patiknten sinds 2003 op doktersrecept cannabis kopen bij de apotheek. De wiet is geteeld onder toezicht van het bureau medicinale cannabis (BMC) van het ministerie van Volksgezondheid. De evaluatie bevestigt het beeld dat dit beleid geen onverdeeld succes is.


  Veel minder mensen dan verwacht maken er gebruik van, hoewel 70 procent van de verzekeraars mediwiet via een aanvullende verzekering vergoedt.


  Volgens de minister is de mediwiet door het geringe aantal gebruikers niet kostendekkend te produceren.


  De door de overheid gecontroleerde wiet is ook veel duurder dan cannabis uit de coffeeshop. Dit komt onder meer door alle veiligheidseisen waar de 'staatswiet' aan moet voldoen. Bovendien zijn artsen wegens het ontbreken van wetenschappelijke gegevens over de werkzaamheid van de mediwiet niet geneigd om het voor te schrijven. Daarnaast stellen gebruikers dat de staatswiet minder werkzaam is dan hun eigen teelt of de cannabis die ze in de coffeeshop kunnen krijgen.