1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Hydroxy-amfetamine

Discussion in 'Speed' started by meth_boy, Jan 3, 2007.

 1. meth_boy

  meth_boy Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  6
  Joined:
  Dec 20, 2006
  35 y/o
  Is er iemand van jullie bekend met HYDROXY-amfetamine ?
  naar het schijnt is dit nog sterker dan methamfetamine ... !

  denk niet dat het al op de markt is ma bon .. in elk geval wel lekkerder :crazy

  amfetamine is het kleine brortje

  methamfetamne = GROTE BROER

  hydroxy-amfetamine = GROTE GROTE BROER !!!

  reacties altijd welkom !!!
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,798
  Messages:
  38,019
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  De N-HO variant van MDMA is FLEA en de N-HO variant van MDA is MDOH. Beidden hele interesante en plezierige stoffen. Vooral MDOH, die slechts een paar dagen legaal verkrijgbaar heeft mogen wezen. Anders had het 2C-B zeer waarschijnlijk verslagen in populariteit.
  Ik vermoed dat je N-HO-amfetamine bedoeld. Shulgin schrijft hierover:
  Verder kon er geen relevante informatie over vinden.
   
 3. Jackyl

  Jackyl Titanium Member

  Reputation Points:
  96
  Messages:
  76
  Joined:
  Mar 8, 2005
  from virgin_islands
  Vaag Alfa....het lijkt of er een aanvulling mist: cytochrome P-450 is een gigantisch enzym, opgebouwd uit aminozuren en lijkt in de verste verte niet op N-hydroxy-amfetamine.

  P-450 speelt een rol bij: