1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Imag Van Drugshandel Verdacht

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 22, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  IMAG VAN DRUGSHANDEL VERDACHT

  AMSTERDAM - De geliquideerde ex-voorzitter van voetbalclub T|rkiyemspor zat volgens politie en justitie in de heroïnehandel.

  Nedim Imag (40) werd ervan verdacht een belangrijk kopstuk te zijn van de gevreesde Turkse heroïnemaffia in ons land. Het onderzoek naar Imag liep al geruime tijd. T|rkiyemspor zou ook door Imag zijn gefinancierd met heroïnegeld.

  Dat is in justitiekring tegenover De Telegraaf bevestigd.

  Direct na de executie van Imag, afgelopen zaterdag voor een restaurant in Osdorp, liet de Amsterdamse politie al weten dat het een afrekening in het criminele circuit betrof 'mede gezien de achtergronden van de persoon'.

  Imag had in Nederland voor zover bekend geen zaken of onroerend goed op zijn naam staan. Hij woonde officieel in een huurflatje in zijn geboortestad Den Haag, vlakbij het ADO-stadion.

  Bij T|rkiyemspor in Amsterdam en in de Turkse gemeenschap werd Imag op handen gedragen. De door zijn vrienden als succesvol zakenman gepresenteerde Imag betaalde het selectieteam van de zondaghoofdklasser uit eigen zak.

  Onlangs bood hij aan een belastingschuld van 1,3 miljoen euro van de club te betalen. Imag was zestien jaar voorzitter en liet vlak voor zijn liquidatie weten terug te willen keren. Het onderzoek naar heroïnehandel kan ook gevolgen hebben voor de club. Deze week verklaarde waarnemend voorzitter Martin van den Heuvel dat het complete bestuur zal opstappen als blijkt dat T|rkiyemspor door Imag is gefinancierd met crimineel geld.

  Source: De Telegraaf (NL)
  Pubdate: 22 februari 2007