1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Inbreker sterft in volle actie

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jul 14, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Een dertiger uit Nelson (Groot-Brittannië) heeft zich een hoedje geschrokken toen hij na een avondje stappen naar huis terugkeerde. In de ligstoel van zijn salon trof hij een dode inbreker aan. Een overdosis drugs was de dief fataal geworden. "Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik dacht dat hij gewoon lag te slapen, dus belde ik de politie", aldus een stomverbaasde Jacob Sadiq.

  Jason Davies had 150 veroordelingen voor diefstal en geweld op zak, maar toch liet een rechter deze gevaarlijke beroepsinbreker voorwaardelijk vrij. Lang heeft de man dus niet van zijn verblijf buiten de gevangenismuren kunnen genieten. De ongelukkige sukkelde tijdens zijn zoveelste inbraak in een diepe coma en overleed. 09/07/06 10u07