1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

’INGEBOUWDE BLAASTEST IN AUTO’S’

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Sep 4, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,731
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'INGEBOUWDE BLAASTEST IN AUTO'S'


  STOCKHOLM - Vanaf 2012 moeten alle nieuwe auto's in Zweden zijn uitgerust met een apparaat dat aan de adem van de bestuurder afmeet of deze te veel heeft gedronken. Als dit het geval is dan start de auto niet. Dat stelt de Zweedse minister van communicatie Ulrica Messing voor in een opinieartikel in de krant Goteborg-Posten.


  In bussen en vrachtwagens moet het apparaat al eerder worden geonstalleerd, aldus Messing. Elke dag stappen volgens de minister zo'n vijftienduizend Zweden in hun auto nadat ze hebben gedronken. Het parlement moet zich nog uitspreken over het voorstel.
   
 2. Megasnelleneddy

  Megasnelleneddy Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  39
  Joined:
  Jan 16, 2006
  Lijkt me wel een goede manier om het "dronken achter het stuur" probleem aan te pakken