1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

ingenieze smokkel tunnel tussen mexico en vs

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 27, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Ingenieuze smokkeltunnel tussen Mexico en VS  De Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar een ondergrondse tunnel tussen Mexico en de Verenigde Staten die deze week werd ontdekt. De doorgang ligt op een diepte van ongeveer 26 meter en is met een lengte van bijna een kilometer de langste die ooit in het grensgebied is gevonden. Dat meldden lokale autoriteiten donderdag.

  Mogelijk werden illegale immigranten, verdovende middelen of wapens door de tunnel gesmokkeld. Een forensisch team onderzoekt de doorgang op mogelijke aanwezigheid van vingerafdrukken of DNA en neemt monsters van de tunnel om te kunnen bepalen hoe lang en waarvoorhet is gebruikt. In zowel het Mexicaanse als Amerikaanse deel zijn verdovende middelen aangetroffen.

  De muren zijn opgetrokken uit cement en houten draagbalken. De doorgang is niet hoger dan 120 centimeter en heeft verlichting, een ventilatiesysteem en een pomp om grondwater af te voeren.

  Het is al de vierde tunnel tussen Tijuana en San Diego die in twee weken is gevonden. De meeste doorgangen zijn echter veel kleiner en kunnen beter omschreven worden als 'kruipruimtes'.
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,749
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands