1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Internationaal netwerk drugssmokkel opgerold

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, May 22, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  (Novum/AP) - De Spaanse politie heeft in samenwerking met andere autoriteiten 26 mensen gearresteerd. Zij worden verdacht van lidmaatschap van een drugssmokkelnetwerk dat sinds 2003 200.000 kilogram hasj van Spanje naar Groot-Brittanniƫ en Ierland heeft verscheept. Dat heeft de Guardia Civil maandag bekendgemaakt.

  In zeven Europese landen werden arrestaties verricht, onder meer in Groot-Brittanniƫ, Portugal en Frankrijk. Tijdens invallen werd onder andere 15.270 kilogram hasj in beslag genomen, alsmede contant geld met een waarde van 780.000 euro, luxe auto's, vuurwapens en valse identiteitsbewijzen.


  Copyright 2006, Novum
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,734
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  De productie van drugs word steeds lucratiever als er zoveel in beslag word genomen. Afnemers komen er toch wel steeds opnieuw, want de vraag is nou eenmaal aanwezig. Hoogstens word het even wat schaars op de markt, waardoor de prijzen stijgen en er wat meer winst word gemaakt. Schaarste en hoge prijzen zijn een goede motivator voor nieuwe mensen om in deze markt te stappen en zo word die nog groter. Het slechtste wat de drugsmarkt kan gebeuren is overschotten en lage prijzen.