1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

IRAK NIEUWE DOORVOERLAND VOOR DRUGS

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jun 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,725
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  IRAK NIEUWE DOORVOERLAND VOOR DRUGS


  WENEN - Drugshandelaars gebruiken Irak steeds vaker als doorvoerland. De verdovende middelen komen uit Afghanistan en worden via Irak en daarna Jordanik naar hun bestemming vervoerd. Dat heeft voorzitter Ghodse van de Internationale Drugs Controle Raad, INCB, donderdag op een bekendgemaakt.


  Volgens Ghodse reizen veel drugskoeriers verkleed als pelgrims via de islamitische heilige plaatsen door Irak. Het afgelopen jaar zijn er een onbekend aantal mensen opgepakt in verband met drugssmokkel. Ook worden er steeds vaker drugs in beslag genomen aan de grens met Jordanik. Zo werden er vorige maand drie miljoen pillen Capatagon, gemaakt van de stof fenetyline, in beslag genomen.


  Volgens de INCB, een aan de VN geallieerde organisatie, werkt de Iraakse regering voorbeeldig mee aan de bestrijding van de smokkel. De inspanningen van Bagdad worden echter gefrustreerd door de ,,fragiele veiligheidssituatie''.