1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

’IS BLOWEN GOED VOOR DE CONCENTRATIE?’

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 23, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,758
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'IS BLOWEN GOED VOOR DE CONCENTRATIE?'

  Jongeren weten te weinig van populaire illegale drugs zoals hasj en wiet.
  Dat zegt het Trimbos-instituut, het landelijke kenniscentrum voor onder meer
  verslavingszorg. Deze maand begint een landelijke campagne om de jeugd beter
  te informeren over cannabis.

  Het Trimbos-instituut krijgt steeds vaker telefoontjes binnen waarin
  jongeren aangeven goed op de hoogte te zijn van cannabis, maar toch iets
  willen 'checken'. Woordvoerder H. Wychgel: ,,Als we doorvragen, weten ze er
  eigenlijk helemaal niets van. Zo zijn er jongeren die denken dat een joint
  de longen schoonmaakt, dat cannabis goed is voor de concentratie in de klas
  of dat het niet verslavend is. Met die gegevens en het feit dat cannabis de
  meest gebruikte illegale drug is, zijn we onze campagne begonnen.'' De
  campagne bestaat onder meer uit vraag-antwoordposters waarop vragen over het
  gebruik van cannabis staan. ,,De posters moeten nieuwsgierigheid opwekken'',
  zegt Wychgel. Ook wordt deze week op 380 scholen materiaal verspreid.

  Volgens het Trimbos-instituut heeft 18 procent van de jongeren wel eens een
  cannabisproduct gebruikt. Uit de gisteren gepubliceerde Nationale Drug
  Monitor 2003 blijkt dat het gebruik van cannabis en van cocaine vorig jaar
  weer is toegenomen. Onder jongeren wordt het snuiven van cocaine steeds
  populairder. 70 tot 90 procent van de verslaafden rookt crack, de rookbare
  vorm van cocaine. Het cocainegebruik zit al jaren in de lift. Toch toonde
  Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) zich gisteren in een brief aan de
  Tweede kamer ongerust over het stijgende gebruik van deze verdovende
  middelen.

  Volgens preventiemedewerker R. Kerssemakers van de verslavingsinstelling
  Jellinek schakelen steeds meer mensen over van xtc op cocaine. ,,Mensen
  willen maandag fris op het werk verschijnen en snuiven dus liever een
  lijntje cocaine.''