1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Jaar cel voor man die xtc aan agent verkocht

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Oct 18, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  De strafrechter van Tongeren heeft vrijdag een 30-jarige man uit Maasmechelen die in 2004 in Hasselt xtc-pillen aanbood aan een agent in burger bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en een boete van 5.500 euro. De rechter beval tevens de onmiddellijke aanhouding van de man omdat het volgens hem te vrezen valt dat de dealer zich aan de uitvoering van zijn straf zal proberen te onttrekken.

  De Maasmechelaar had op 28 november 2004 post gevat aan de Kempische kaai in Hasselt. Daar sprak hij een aantal voorbijgangers aan en bood hen onder meer xtc en speed aan. Eén van deze personen betrof evenwel een agent in burger. Die kon de Maasmechelaar achtervolgen en hem vervolgens inrekenen.

  De rechter achtte de man vrijdag ook schuldig aan het gebruik van xtc en speed. De Maasmechelaar, die eerder ook al veroordelingen wegens gelijkaardige feiten opliep, verkeerde in een staat van wettelijke herhaling en kwam daardoor niet meer in aanmerking voor een uitstel van straf. (belga)

  bron http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_276428.html?wt.bron=dossierArt5