1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Jacht Op Wietkwekers Effectiever

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 24, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,760
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  JACHT OP WIETKWEKERS EFFECTIEVER
  UTRECHT/HOUTEN - Om de illegale hennepteelt effectiever aan te kunnen pakken, wil de gemeente Houten afspraken hierover vastleggen met politie, justitie en woningverhuurders.
  In Houten worden steeds vaker illegale plantages opgerold. Bijna twee weken geleden liep een 44-jarige Houtenaar tegen de lamp, die aan de Ringveste en de Duwboot totaal 1350 hennepplanten teelde.
  Volgens de Houtense politie verplaatsen professionele kwekers hun handel uit de stad steeds vaker naar de regio, mede als gevolg van het harde optreden in Utrechtse wijken als Ondiep en Pijlsweerd.
  Utrecht sloot ruim een jaar geleden een convenant met onder meer justitie, energiebedrijf Eneco en corporaties over de aanpak van kwekers. Onlangs werden de resultaten van het eerste jaar gepresenteerd.
  Voor een bedrag van 5 miljoen euro werden gedroogde henneptoppen vernietigd.
  Een convenant verplicht partijen onderling informatie uit te wisselen en een strategie uit te stippelen. Corporaties zeggen betrapte kwekers de huur op. Eneco brengt de gestolen stroom alsnog in rekening, de belastingdienst legt een aanslag op over de genoten inkomsten.
  Zo'n 'totaalpakket' moet de hennepteelt ontmoedigen. Tegenstanders van de repressieve aanpak zeggen dat justitie vaak de 'verkeerden' pakt.
  Vooral de kleine verhuurder wordt gepakt en de 'grote jongens' en de georganiseerde criminaliteit die erachter schuilgaan, blijven buiten schot.
  De stad Utrecht stelt dat ook andere gemeenten belangstelling hebben voor de Utrechtse aanpak. Nieuwegein wordt als voorbeeld genoemd.
  Ook zou justitie in Den Haag overwegen het Utrechtse model landelijk in de etalege te zetten.
  Nieuwegein zegt ontwikkelingen 'met belangstelling te volgen', maar geen behoefte te hebben aan een eigen wietconvenant.
  In de regio is bijvoorbeeld ook IJsselstein dat niet van plan. Hier zeggen politie en gemeente ook zonder convenant alert op te kunnen treden tegen hennepkwekers.
  Culemborg doet 'naar volle tevredenheid' mee aan het Gelderse project Groene Golf, dat neerkomt op een regionaal convenant in het Rivierenland. Houten baseert zich op een hennepconvenant zoals dat in Breda werkt. ,,Maar het Utrechtse model leggen we er wel naast.''