1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

’KABINET DUWT CANNABISVERKOOP IN ILLEGALI

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jul 5, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'KABINET DUWT CANNABISVERKOOP IN ILLEGALITEIT'

  DEN HAAG - Het cannabisbeleid van het kabinet leidt ertoe dat bijna de helft
  van de verkoop van softdrugs in Nederland niet meer vanuit een coffeeshop
  gebeurt, maar illegaal, op straat of bij dealers thuis. Het gecontroleerde
  systeem van gedoogde verkoop vanuit coffeeshops dreigt daarmee te
  verdwijnen. Daarvoor waarschuwen de cannabisverkopers, verenigd in het
  Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN).

  Het PCN noemt het beleid van de ministers Donner (Justitie) en Hoogervorst
  (Volksgezondheid) "rampzalig". Morgen praat de Tweede Kamer met de ministers
  over de recente 'cannabisbrief' van het kabinet. Gisteren stelden de
  cannabisondernemers dat het Nederlandse beleid "steeds Amerikaanser wordt en
  meer en meer gericht is op bestrijding".

  De detaillisten voorzien grote problemen als beleid wordt dat cannabis niet
  meer aan "niet-ingezetenen" mag worden verkocht. Vrees is vooral dat het
  illegale circuit veel groter wordt. Vanuit economisch eigenbelang is dat
  slecht voor de branche, gaven de ondernemers toe. Maar vanuit consumenten-
  en gezondheidsoogpunt betekent illegale verkoop ook dat er geen enkele
  controle meer is op prijs en kwaliteit van de nederwiet en andere softdrugs.
  Bovendien vervalt dan gemakkelijker het onderscheid tussen soft- en hard-
  drugs. "En dat is juist een van de belangrijkste functies van de
  coffeeshop", aldus August de Loor van het Adviesbureau Drugs.

  Het PCN heeft het aantal coffeeshops de afgelopen jaren zien dalen van
  ongeveer 1200 naar circa 750 op dit moment. "Doordat het aantal
  geregistreerde verkooppunten afneemt, stijgt de verkoop van
  cannabisproducten in de illegaliteit. Dit wordt mede in de hand gewerkt
  doordat eurowiet in coffeeshops twee keer zo duur is. Een coffeeshophouder
  moet immers over de verkoop belasting betalen en horecafaciliteiten bieden."