1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Kalmoes

Discussion in 'Kruiden & cactus' started by Smarthead, Sep 17, 2004.

 1. Smarthead

  Smarthead Gold Member

  Reputation Points:
  540
  Messages:
  163
  Joined:
  Sep 17, 2004
  from The Netherlands
  <H4>Kalmoes</H4>Het effect van Calamus (Acorus calamus) is stimulerend en opwekkend en heeft een positief effect op de libido. Het is aansterkend en verbetert het geheugen. Hoge doseringen kunnen een bewustzijnsverruimend en euforisch effect geven.

  Dosering:
  Een theelepel poeder innemen geeft een helder, opgewekt gevoel. Grote hoeveelheden leiden tot verandering van de waarneming.

  Recepten:
  Voor een stimulerend effect: laat 20 gram van de wortel een tijdje weken en dan even meekoken in een halve liter water. Zeef het en drink er enkele koppen van of los een eetlepel poeder op in een glas heet water en drink dit op een nuchtere maag. Voor een bewustzijnsverruimend effect: verhoog de dosering naar behoefte. Combinaties: In India is "Cachunde" een populair stimulerend middel. Meng hiervoor Calamus met Alsem, Ambergrijs en Musk. Je kunt Calamus ook gebruiken in combinatie met Guarana, Kola en andere opwekkende kruiden.

  Waarschuwing: Niet gebruiken met MAO remmers. .
   
 2. Joaspah

  Joaspah Newbie

  Reputation Points:
  10
  Messages:
  95
  Joined:
  Dec 17, 2004
  Ja, dit is zoals het op het etiket staat wanneer je het in de smartshop koopt, maar is er iemand die dit al eens geprobeerd heeft en er ets van gemerkt heeft?
   
 3. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,729
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Het heeft wel effect, maar je moet er wel een flinke schep van door je drankje heen doen. Voelt een beetje aan alsof je zand in je drankje hebt. Best leuk voor een keer, maar niet knallen. Kan ook aan mijn dosering liggen.
   
 4. Peyote

  Peyote Gold Member

  Reputation Points:
  29
  Messages:
  205
  Joined:
  Jan 17, 2005
  from The Netherlands
  Calamus wordt omgezet naar TMA-2...Schijnt. Ik heb weinige positieve ervaringen gezelen over Calamus. De meesten moesten braken en braken en....you get it.. [​IMG]
   
 5. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,729
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Hadden we helemaalgeen last van.
   
 6. iz0r

  iz0r Newbie

  Reputation Points:
  2
  Messages:
  32
  Joined:
  Jan 15, 2005
  wazig spul, zeer uiteenlopende reports :s