KAMER WIL BLOWVERBOD OP STRAAT

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 24, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,280
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  EEN JOINTJE ROKEN OP STRAAT: € 2250 BOETE

  EEN JOINTJE ROKEN OP STRAAT: 2250 EURO BOETE IN HAARLEMMERMEER

  HAARLEMMERMEER - Wie in Haarlemmermeer een jointje op straat opsteekt, kan
  straks een forse boete tegemoet zien. De gemeente gaat drugs in de openbare
  ruimte verbieden omdat dat overlast voor de omgeving kan veroorzaken. ,,Het
  wordt geen heksenjacht, maar de ergste overlast moet verdwijnen'', zegt
  burgemeester Hertog.

  Een joint op straat kan straks maximaal 2250 euro boete (of een celstraf van
  drie maanden) kosten, maar in de praktijk zal de bon tussen de 50 en 100
  euro bedragen, verwacht het college. ,,In andere gemeenten blijkt dat een
  geldboete goed werkt'', aldus Hertog. Onder meer Dordrecht en
  Steenwijkerland hebben al eenzelfde maatregel genomen. Directe aanleiding is
  de overlast die omwonenden en bedrijven van de Hoofddorpse coffeeshop
  Superfly ervaren. Bezoekers van de coffeeshop blijven vaak - in groepjes -
  in de buurt rondhangen. Buurtbewoners voelen zich daardoor onveilig, terwijl
  bedrijven constateren dat de rokers klanten wegjagen. De politie heeft
  momenteel geen middel in handen om in te grijpen. Het Haarlemmermeerse
  college wil daarom de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen.
  Volgens het nieuwe toegevoegde artikel 69a is het in de toekomst verboden om
  drugs op de openbare weg te gebruiken. In de praktijk betekent dat niet
  alleen een verbod op een blowtje in de omgeving van Superfly, maar ook in de
  rest van Haarlemmermeer. Al bezweert burgemeester Hertog dat het allemaal
  wel zal meevallen. ,,In principe is een jongen die op een bankje in De Kaag
  een stickie rookt in overtreding en kan hij een boete krijgen. Maar het is
  niet de bedoeling dat we iedereen gaan aanpakken die op de stoep een jointje
  rookt. Het gaat ons om grote groepen die overlast veroorzaken.
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,280
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  WACHTEN OP BLOW-BOETE

  HAARLEMMERMEER - Het blowen op straat in Haarlemmermeer blijft tot 1
  oktober
  onbestraft. Weliswaar geldt er sinds 8 juli in Haarlemmermeer een
  verbod op
  het gebruik van softdrugs in het openbaar, maar de nieuwe regel van de
  algemene plaatselijke verordening is momenteel nog in een zogenaamde
  'communicatiefase', zegt een gemeentewoordvoerder. Dit betekent in de
  praktijk dat er nu alleen waarschuwingen worden uitgedeeld aan
  overtreders
  van de nieuwe drugsregels.

  Op verschillende plekken in Haarlemmermeer hangen momenteel affiches
  waarin
  het verbod bekend wordt gemaakt. Wie na 8 juli door de politie op
  straat
  blowend wordt aangetroffen krijgt een boete van maximaal 2.250 euro of
  een
  gevangenisstraf van maximaal drie maanden, is de boodschap.

  Maar de huidige praktijk is dat iemand die met softdrugs in de hand of
  in de
  mond door de politie wordt betrapt, slechts een waarschuwing en een
  uitleg
  van de nieuwe regels krijgt.

  P. van Groenigen, fractievoorzitter van Leefbaar Haarlemmermeer, noemt
  de
  communicatiefase 'vreemd' en 'niet helder'. In het raadsvoorstel wordt
  er
  met geen letter over gerept, weet hij, net zo min als op de affiches.

  ,,We zijn dus nu alweer aan het gedogen'', moppert Van Groenigen. ,,De
  omwonenden van de coffeeshop wachten al lang genoeg op een oplossing.
  Zij
  weten ook niet beter dan dat de politie optreedt tegen blowers sinds
  het
  raadsbesluit is gevallen.''

  VVD-voorman H. Kuipers toont wel begrip voor 'de communicatiefase'.
  ,,Je
  kunt niet één dag na een raadsbesluit elk hoofd met een stickie
  erin
  beboeten. Ik vind het juist netjes dat zo'n communicatiefase is
  ingelast.

  De VVD'er vindt ook dat de burgemeester en de politie de datum van 1
  oktober
  'slim hebben gekozen'. ,,Want dat is ná Mystery Land (21 augustus,
  red.). Ik
  weet wel zeker dat er tijdens dat dancefestival veel zal worden
  geblowd,
  maar of de politie daar dan tegen moet optreden Je krijgt dan lastige
  discussies over de vraag of een festivalterrein tot de openbare ruimte
  behoort, ja of neen. In elk geval is de openbare orde tijdens het
  festival
  de verantwoordelijkheid van de burgemeester.''

  Kuipers benadrukt dat wat hem betreft ook na 1 oktober de politie
  'terughoudend' tegen blowen in de openbare ruimte moet optreden. ,,Ik
  heb
  eigenlijk moeite met het begrip blowverbod. Wij waren voor de nieuwe
  regel
  omdat we de burgemeester een titel wilden geven om te kunnen optreden
  tegen
  blowen als er sprake is van overlast. Die doet zich vooral voor in de
  omgeving van de coffeeshop. Ik zou niet willen dat iemand die na 1
  oktober
  in Buitenkaag op een steiger soft drugs gebruikt, op de bon wordt
  geslingerd.''
   
 3. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,280
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Blowverbod gekraakt in raad  AMSTERDAM - De gemeenteraad voelt weinig voor een blowverbod voor hangjongeren. Toch mag burgemeester Job Cohen er waarschijnlijk een jaartje mee experimenteren.

  Cohen ziet het blowverbod als een nieuw, relatief licht middel om de overlast van hangjongeren in de stad te beperken. Blowen op straat en grensoverschrijdend gedrag gaan volgs Jupijn Haffmans van Amsterdam Anders/De Groenen kan volgens die redenering net zo goed een 'petjesverbod' worden ingevoerd. Een meerderheid van de raad volgde hem daar gisteren in tijdens een overleg met Cohen: er zou geen direct verband zijn tussen blowen en overlast. Daarnaast werden grote vraagtekens gezet bij de handhaafbaarheid van het verbod. Een stickie is snel weggegooid als er een agent verschijnt.

  De oppositie verzet zich tegen het plan van Cohen, terwijl hij wordt gesteund door coalitiepartijen VVD en het CDA. De PvdA, grootste partij in de raad, twijfelt. Woordvoerder Frank de Wolf zei 'grote tegenzin' te voelen, maar wellicht wel akkoord te kunnen gaan met een experiment.  © Het Parool, 25-11-2005
   
 4. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,280
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  TWEEDE KAMER WIL BLOWEN OP STRAAT VERBIEDEN


  DEN HAAG - De Tweede Kamer wil een blowverbod op straat. Een voorstel om openbaar softdrugsgebruik te verbieden kreeg gisteren steun van een meerderheid in de Kamer. De ChristenUnie en de VVD willen hiermee 'de verloedering van de openbare ruimte' aanpakken.


  Kamerlid Andri Rouvoet van de ChristenUnie hoopt hiermee tegelijk het drugsgebruik tegen te gaan. VVD'er Frans Weekers vindt het prima dat mensen thuis of in een coffeeshop een jointje roken, maar niet daarbuiten.


  Minister van Justitie Piet Hein Donner ziet het echter niet zitten om het blowen te verbieden, omdat hij denkt dat de maatregel lastig te handhaven is.


  Maarten van Poelgeest, leider van de Amsterdamse GroenLinksfractie, vindt een blowverbod 'waanzin'. ''Ik dacht dat de tijd voorbij is dat cannabis als gevaarlijk werd gezien. Je mag toch ook op het terras een glas witte wijn drinken?''


  Bovendien is een verbod slecht te handhaven. ''Maar als dit doorgaat, zullen de Amsterdamse agenten hun doelen wat het uitschrijven van boetes betreft makkelijk halen.''


  Komt er een wettelijk blowverbod, dan is het overbodig zo'n verbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zoals het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil.


  De raad voelt hier weinig voor: vorige week werd het plan in de commissie Algemene Zaken gekraakt. De gemeente wil kunnen optreden tegen blowende jongeren die overlast veroorzaken en 'die met hun hanggedrag een negatief escalerend effect hebben op de omgeving'. Vanuit De Baarsjes en Zeeburg kwamen eerder al verzoeken bij burgemeester Job Cohen om een blowverbod op te nemen in de APV. Op 21 december komt het voorstel in de raad.Edited by: Alfa
   
 5. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,280
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  HET IS DE BEDOELING DAT JE DE JOINT ROOKT IN DE COFFEESHOP


  De politie zal niet jagen op mensen met een joint op straat. Maar een extra handvat om overlast van jongeren aan te pakken is nooit weg.


  Overleg over hoe een verbod op blowen in het openbaar kan worden afgedwongen is er nog niet geweest. Maar woordvoerder Jelle Egas van de Raad van Hoofdcommissarissen denkt dat de politie er wel mee uit de voeten kan. "Als aanvulling op het instrumentarium, bij de aanpak van jongeren op brommertjes met breezertjes bijvoorbeeld. Als respons op klachten gaat een biketeam op pad. Dat is snel en het spreekt de jeugd aan", zegt Egas. "Zo'n team kan straks ook optreden tegen gebruik van softdrugs. Maar de politie zal in de wijk niet op jacht gaan naar mensen met een blowtje."


  Ook de Arnhemse burgemeester Pauline Krikke trekt een parallel met overlast door drankgebruik. "Ik neem aan dat het de Kamer te doen is om bestrijding van overlast. Een algemeen verbod lijkt mij een oneigenlijk middel, want het gebruik van softdrugs is in Nederland geaccepteerd. We verbieden mensen ook niet om op straat te drinken. Maar tegen openbare dronkenschap treden we wel op."


  Uitbater M. Achouitary van coffeeshop Labda Labda in Nijmegen kan zich voorstellen dat blowen op straat ergernis oproept. "Net als een blikje bier op straat, dat is asociaal. En je hoort vaak dat hasj stinkt. Het is de bedoeling van een coffeeshop dat je je joint binnen rookt. De meesten doen dat ook, maar ja, ik kan niet iedereen binnenhouden."


  Toch kan een coffeeshophouder helpen voorkomen dat zijn klanten verslaafd raken, zegt directeur R. Rutten van Tactus, instelling voor verslavingszorg in Oost-Nederland. "Training van het personeel en duidelijk zichtbare informatie in de coffeshops doen meer voor preventie dan een gebruiksverbod op straat. In gokhallen en casino's werkt dat heel goed."


  Ook directeur Peter ter Meulen van het Institute for Trafic Care is ronduit tegen het verbod. "Probeer liever te voorkomen dat men onder invloed van een joint achter het stuur kruipt. Waar het aan ontbreekt is voorlichting over de grote gevaren van softdrugs in het verkeer."
   
 6. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,280
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  PECHTOLD TEGEN BLOWVERBOD OP STRAAT
  DEN HAAG - Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) is tegen een blowverbod op straat en openbare gelegenheden, waar de Tweede Kamer op aandringt. Hij is blij dat minister Donner (Justitie) het voorstel ook niet ziet zitten, zo schrijft Pechtold in zijn weblog.
  De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat mensen geen (soft)drugs meer gebruiken in de openbare ruimte. Het verbod moet de overlast en verloedering tegengaan. Volgens Pechtold valt over smaak natuurlijk te twisten. ,,Chanel no. 5, een pijp, zweetsokken of wiet. Persoonlijk vind ik een gewone sigaret nog het smerigst'', schrijft hij.
  De minister vraagt zich af of het de initiatiefnemers van het verbod, de ChristenUnie en de VVD, echt gaat om de geur of dat het toch een verkapte manier is om hangjongeren uit de openbare ruimte te weren. ,,De blower zal wat meer beschutting zoeken en zo nog meer afstand krijgen van onze maatschappij. En dat lijkt me nou net de verkeerde weg op. Ik heb het gevoel dat dit voorstel wel weer overwaait.''
  Kamerlid Rouvoet van de ChristenUnie hoopt met het blowverbod tegelijk het drugsgebruik tegen te gaan. VVD'er Weekers vindt het wel prima dat mensen thuis of in een coffeeshop softdrugs gebruiken, maar niet daarbuiten.