Know-how xtc als exportproduct

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Nov 27, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,288
  Messages:
  38,277
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Know-how xtc als exportproduct  Donderdag 24 november 2005 - Nederland is nog steeds het xtc-land bij uitstek, Maar dat verandert langzaam. Want ook de wereld van de xtc globaliseert. Al blijven de ervaren Nederlanders wel de spinnen in het web.


  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR>
  <TD colSpan=3 height=5>[​IMG]</TD></TR>
  <TR>
  <TD>[​IMG]</TD>
  <TD colSpan=2></TD></TR>
  <TR>
  <TD =VisualOnderschrift vAlign=bottom colSpan=3></TD></TR></T></TABLE>


  Door Cyril Rosman

  Een opgerold xtc-laboratorium in Indonesië? Er werd in elk geval één Nederlander opgepakt. Amfetamine-labje in Suriname? Ook een Nederlander bij betrokken.

  Nederlandse criminelen hebben de afgelopen jaren zo veel ervaring opgedaan in de wereld van de synthetische drugs, dat hun know-how een exportproduct is geworden. Xtc volgt het spoor van het bagger-succes. Eerst legden we ons eigen land droog en de kennis die we daarbij opdeden, laten we nu overal in de wereld met klinkende munt uitbetalen.

  Nederlanders zijn vooral betrokken bij de aanschaf van chemicaliën en benodigde ‘hardware’ als tabletteermachines. „Bij de productie zijn vooral Nederlanders betrokken, afkomstig uit de westelijke en zuidelijke provincies. Deze criminelen lijken de productie te verplaatsen naar België, waar vaak ook Belgen worden ingezet“, zo meldt de Nationale Recherche in haar Criminaliteitsbeeldanalyse van synthetische drugs 2002-2004.

  Waar Nederlanders de synthetische drugs eerst nog dicht bij huis maakten, doen ze dat nu overal ter wereld. „We proberen zoveel mogelijk info te verzamelen over de Nederlanders die elders worden aangehouden. We vermoeden dat het mensen zijn die we al kennen“, zegt Henny Kusters, chef van de Unit Zuid van de Nationale Recherche.

  Of het daarbij dan ook gaat om oude bekenden van de politie uit de West-Brabantse xtc- en amfetaminewereld, wil Cees van Spierenburg, synthetischedrugs-officier bij het landelijk parket, niet kwijt. „Laten we maar geen namen noemen.“ Desiree Leppers, voorlichter van het Landelijk Parket: „Maar in het algemeen: je ziet weleens dezelfde namen terugkomen.“

  Xtc en, in mindere mate, amfetamine lijken langzamerhand niet meer per definitie uit Nederland afkomstig te zijn. Waar in het verleden volgens schattingen tachtig procent van de wereldwijde xtc uit Nederland kwam, waarvan weer een groot deel uit West-Brabant, was dat cijfer in 2002 al gedaald tot 69 procent.

  „Of we daar blij mee zijn? Het geeft voor Nederland een positief beeld, dat wel“, zegt Henny Kusters. Maar ook zij ziet het gevaar van het waterbedeffect: de handel steekt simpelweg in andere landen de kop op. Zo is het aandeel van België in de internationale handel inmiddels gestegen tot 24 procent. Van Spierenburg:

  „Omdat wij er bovenop zitten, treedt er een soort van verdrijvingseffect op. Maar goed: als deze trend zich doorzet, komt Nederland op den duur wel af van het stempel xtc-land nummer één.“

  Al zal dat nog wel even duren. Want de cijfers dalen, maar zijn nog steeds hoog. Het aantal in Nederland in beslag genomen xtc-pillen lag in 2002 nog op ruim zes miljoen stuks. Vorig

  jaar was dat een half miljoen minder. Maar daarmee is nog steeds een kwart van de in totaal wereldwijd 20 miljoen in beslag genomen xtc-pillen van Nederlandse origine.

  De in beslag genomen tabletten zijn waarschijnlijk maar een klein deel van de daadwerkelijke productie. Alleen al in Nederland worden jaarlijks tussen de 112 en 224 miljoen xtc-pillen gefabriceerd. Slechts een klein deel daarvan is voor binnenlandse productie: geschat wordt dat in Nederland jaarlijks nog steeds tussen de 1,3 en 2,7 miljoen pillen worden geslikt.

  Met de handel en productie van pillen in ons land wordt naar schatting tussen de 43 en 86 miljoen euro verdiend.

  Ook het aantal dumpplaatsen van het afval van de laboratoriums daalt. Vorig jaar werden er 81 dumpplaatsen ontdekt, de voorgaande jaren waren dat er vaak boven de honderd. De recherche vreest echter dat gemeenten inmiddels zo gewend zijn aan het vinden van xtc-afval dat ze niet alle dumpplaatsen meer melden.

  Het meeste afval wordt gedumpt in de grensstreken met België en Duitsland. „Maar“, zegt Van Spierenburg, „ook wat dat betreft, worden de criminelen steeds professioneler.“ Zo werden onlangs met xtc-afval volgestouwde opladers aangetroffen bij Heerden en bij Apeldoorn, gebieden die niet bekend staan als productieplekken voor synthetische drugs. „De opleggers bleken weer elders in het land gestolen. Zo proberen ze ons op een dwaalspoor te zetten.“

  De Nationale Recherche overweegt inmiddels wel om vingerafdrukken en dna-monsters uit dat soort opleggers te halen en zo alsnog de mensen achter het laboratorium te achterhalen.