1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

koffie niet slecht voor het hart

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Apr 29, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  25-04-2006 Koffie niet slecht voor het hart

  Bron: volkskrant.nl
  datum: 25 april 2006

  WASHINGTON - Veel koffie drinken is niet slecht voor het hart. Tot die conclusie komen onderzoekers die twintig jaar lang 128.000 mannen en vrouwen volgden. Het onderzoek is maandag gepubliceerd in het blad Circulation.

  Onderzoekster Esther Lopez-Garcia van Universidad Autonoma de Madrid denkt dat er voldoende bewijs is dat gefilterde koffie bij de meeste mensen geen gevaar voor het hart oplevert. ‘Wij geloven dat deze studie duidelijk laat zien dat er geen verband is tussen consumptie van gefilterde koffie en hartziekten.’

  Wel blijkt uit de studie dat koffieleuten vaker roken en alcohol drinken dan mensen die weinig drinken. En die twee zaken verhogen de kans op hartklachten wel, aldus de onderzoekers.

  De deskundigen vonden ook geen verband tussen hartkwalen en de hoeveelheid cafeïne, thee of cafeïnevrije koffie die genuttigd werd.

  Toch meent Rob van Dam van de Havard School of Public Health in Boston dat niet iedereen zich ongestraft moet volgieten met het bruine goedje. ‘We kunnen niet uitsluiten dat er een verband is tussen koffieconsumptie en een risico op hartkwalen bij kleine groepen mensen’, aldus Van Dam.

  Uit eerder onderzoek bleek dat mensen met een ‘langzame’versie van een bepaald soort enzyme in de lever meer risico hadden op hartklachten als ze veel koffie nuttigden. Uit eerdere onderzoeken bleek ook dat er een verband bestaat tussen het veel drinken van koffie dat is gezet zonder papieren filter, zoals espresso en pruttelkoffie.