1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Lachgas Eist Eerste Dode

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 7, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,729
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  LACHGAS EIST EERSTE DODE

  AMSTERDAM - Het steeds populairder wordende lachgas in uitgaansgelegenheden heeft een eerste dode geëist. De 23-jarige Daniel Watts werd in zijn Engelse huis dood gevonden naast een cylinder met het gas.

  Volgens de Engelse krant de Times is lachgas populair onder studenten en jonge werknemers. Het gas, door experts omschreven als ?Hippie-crack?, geeft een euforisch gevoel. De cylinders zijn in Engeland vrij te koop, omdat het gas wordt gebruikt in slagroomspuitbussen in de levensmiddelenindustrie.

  In discotheken wordt het openlijk aangeboden. Nachtclub Turnmills in Londen heeft een speciale 'lachkamer'. Voor zo?n drie euro kan je daar balonnen gevuld met lachgas kopen. De Times vond op internet een bedrijf dat 400 doses ` 2 euro per stuk thuisbezorgt. Voor nachtelijke leveranties geldt een toeslag van dertig procent.

  Medisch specialist Donald Singer waarschuwt in de krant dat onoordeelkundig gebruik kan leiden tot invaliditeit en in het geval van Daniel Watts dus tot de dood. De lijkschouwer verklaarde achteraf dat Watts niet met opzet een overdosis had genomen. Het was dus geen zelfmoord. Daniel Watts was met een zak over zijn hoofd gevonden. Die had hij gebruikt om de gassen telkens opnieuw te inhaleren.
  Waarschijnlijk is hij eerst bewusteloos geraakt.

  Einmalig gebruik van het gas levert een tollend gevoel op en je verliest je oriëntatievermogen. Wie vaker lachgas neemt, loopt kans op hersenbeschadiging en aantasting van het beenmerg.

  Source: De Telegraaf (NL)
  Pubdate: 5 februari 2007