1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

leary.the movie

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 6, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Leary, the movie

  LOS ANGELES – Ondanks de strijd van Hollywood zwaargewichten Leonardo DiCaprio en Winona Ryder, was het Miramax die er onlangs vandoor ging met de rechten van Robert Greenfield’s nieuwe boek, ‘Timothy Leary: A Biography’ voor het maken van een ‘biopic’. Greenfield's boek verteld het verhaal van Leary, een Harvard professor, die uitgroeide tot de meest prominente stem in de anti-establishment beweging van de jaren ‘60.

  Ryder en DiCaprio streden samen tegen regisseur Darren ‘Requiem For A Dream’ Aronofsky om de eerste te zijn met een biopic. Ryder, Leary’s petekind en haar vader Michael Horowitz, Leary’s beste vriend, tekenden onlangs voor de functie ‘creatieve consulent’ voor het biopicproject van DiCaprio’s productiebedrijf Appian Way. DiCaprio’s vader, striptekenaar George DiCaprio, was ook een vriend van de Harvard professor en LSD pionier.

  De nutty professor zelf, die in 1996 op 75jarige leeftijd richting hemel vertrok, moet wel haast van zijn wolkje vallen van plezier bij de aanblik van kibbelend Hollywood over zijn biopic. Feit is namelijk dat Leary midden jaren zeventig terugverhuisde naar Hollywood met het doel iemand te vinden die een film over zijn leven zou willen maken. Hij spendeerde veel tijd met het bezoeken van feestjes in de hoop een filmmaker tegen het lijf te lopen. Hij maakte zelfs eigenhandig een video die het idee van zo’n soort film moest promoten.

  Het is niet bekend of Appian way en Aronofsky nu nog zullen doorgaan met hun beider biopic projecten. Zes juni is de biografie van Greenfield (Harcourt Books) in de boekhandel te vinden.

  Bron: Bruce Eisner’s Vision Thing