1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Leefbaren Bepleiten Mobiele Coffeeshop

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jan 24, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,726
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  LEEFBAREN BEPLEITEN MOBIELE COFFEESHOP
  Haarlemmermeer - Laat een mobiele coffeeshop door de polder rijden zodat er niet constant overlast is in een bepaalde buurt, zoals de Kruisweg in Hoofddorp. Dat is de kern van een idee dat Leefbaar Haarlemmermeer heeft gelanceerd. De fractie wil dat burgemeester en wethouders onderzoeken of een mobiele coffeeshop haalbaar is.
  De Leefbaren komen met hun verzoek enkele dagen na een voor hen onbevredigend verlopen raadsvergadering over de situatie aan de Kruisweg in Hoofddorp. Omwonenden klagen steen en been over verschillende vormen van overlast van coffeeshop Superfly en enkele horecabedrijven. Leefbaar Haarlemmermeer vindt net als de wijkbewoners dat de coffeeshop moet worden verplaatst maar een ruime raadsmeerderheid ziet daar geen oplossing in, ondanks eerdere beloften vn burgemeester F. Hertog.
  De Leefbaren verwachten dat over de tweede coffeeshop in Haarlemmermeer, die in Nieuw-Vennep wordt gedacht, een net zo moeizame en slepende discussie zal ontstaan als over Superfly. Misschien dat een mobiele voorziening kan bijdragen aan de oplossing voor de problematiek, opperen de raadsleden B. Chevallerau en P. van Groenigen van Leefbaar Haarlemmermeer.
  Ze verwachten dat de exploitatiekosten lager zijn dan die van een winkelpand. ,,Voor een ondernemer een belangrijk argument om eraan mee te werken.''