1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

levenslang voor 2 australishe drugkoeriers op bali

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Feb 14, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Levenslang voor twee Australische drugkoeriers op Bali
  Een Indonesische rechtbank heeft een 28-jarige Australische en een 20-jarige Australiër wegens drugssmokkel veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

  De rechters op het vakantie-eiland Bali achtten het maandag bewezen dat Renee Lawrence en Antoni Rush samen met anderen hadden geprobeerd ruim elf kilogram heroïne van Bali naar Australië te smokkelen. De openbare aanklager had 20 jaar geëist voor Lawrence en levenslang voor Rush. De advocaat van de 20-jarige zei onmiddellijk na het vonnis in beroep te gaan.

  Bali Nine
  De beide veroordeelden behoorden tot een groep van negen vermoedelijke Australische drugkoeriers, die door de media in hun land de "Bali Nine" worden genoemd. De jongeren werden in april vorig jaar op het vakantie-eiland gearresteerd.

  De advocaat van Renee Lawrence argumenteerde dat zijn cliënte door drugsbazen was opgelicht en tot de koerierdienst werd gedwongen. "Wij zijn de slachtoffers van een drugssyndicaat", zei ook Lee Rush, de vader van Antoni. "Dit is een drama voor onze kinderen en onze ganse familie", voegde zijn vrouw Christine er na de uitspraak aan toe. De vonnissen tegen de andere zeven groepsleden zullen dinsdag en woensdag volgen.

  Hard
  De verdicten tegen Lawrence en Rush zijn de jongste in een rij harde beslissingen van het Indonesisch gerecht over drugsmisdrijven. Een 28-jarige Australische werd in mei op Bali wegens het smokkelen van vier kilogram marihuana tot 20 jaar cel veroordeeld. Een Australisch model kreeg drie maanden gevangenisstraf, omdat in haar bagage twee xtc-pillen waren gevonden.


  bron ombudsman