1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

limburgs afvalwater bevat veel cocaine

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Dec 10, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  10/12 Limburgs afvalwater bevat veel cocaïne
  Hasselt telt 281 cocaïnegebruikers. Dat blijkt uit een wetenschappelijke analyse van het afvalwater in Hasselt, uitgevoerd door de Leuvense professor Jan Tytgat in opdracht van Het Belang van Limburg.

  Het is de eerste keer dat in Limburg afvalwater onderzocht wordt op sporen van cocaïnegebruik. De resultaten van het onderzoek geven een aantal gebruikers aan dat bijna zes keer zo hoog ligt als het bij de hulpdiensten gekende aantal van 50.

  Het Belang van Limburg liet professor Tytgat ook het afvalwater van Gingelom onderzoeken. Uit de analyse blijkt dat in deze landelijke gemeente 20 cocaïnegebruikers leven op een inwonersaantal van 7.794. Het gebruik van de erg verslavende drug is in Limburg doorgedrongen tot in de kleinste gemeenten.

  De cijfers zijn verrassend. Ze geven voor het eerst een wetenschappelijk onderbouwde schatting van het werkelijke aantal druggebruikers. Tot nu toe bleven de statistieken beperkt tot het aantal ‘geregistreerde’ gebruikers of mensen die gekend zijn door de politie en de hulpverlening.

  Professor Tytgat onderzocht gedurende de afgelopen week stalen van het afvalwater van Hasselt en Gingelom. Deze monsters werden vorige zondag genomen, omstreeks 14 uur. Het gaat dus om een steekproef. De test nam bijna een week in beslag. De analyse gebeurde op basis van de techniek ‘gaschromatologie’, een methode om drugsrestanten te detecteren in water.

  Het ministerie van Wetenschapsbeleid laat volgend jaar in heel het land een gelijkaardig onderzoek van het afvalwater uitvoeren om te weten te komen hoeveel illegale drugs er worden gebruikt.
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,720
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Eindelijk. Ik hoop dat ze dat ook een keer in Nederland gaan doen.