1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Londen veroordeelt Turkse drugsbaas tot 22 jaar

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 4, 2007.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Londen veroordeelt Turkse drugsbaas tot 22 jaar

  dinsdag 16 mei 2006 09:39
  Een Turkse asielzoeker die verantwoordelijk wordt gehouden voor 90 procent van de heroïne-invoer in Groot-Brittannië is in Londen veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf

  Abdullah Baybasin, de leider van de Turks-Koerdische drugsbende die bekend staat als het Baybasin Kartel, wordt beschouwd als een van de beruchtste en gewelddadigste drugsbaronnen van Europa.

  Afpersing
  Hij hield zich naast drugshandel ook bezig met afpersing. Hij bedreigde Turkse en Koerdische zakenlieden in Noord-Londen met geweldddadige middelen, zoals geweren, hakmessen, benzinebommen en ontvoering en zette deze ook regelmatig tegen zijn slachtoffers in, zei de rechter. De rechter typeerde Baybasin, die in een rolstoel zit na een schietpartij, als ‘een zeer gevaarlijke crimineel’.
  De Londense rechtbank veroordeelde zeven van zijn handlangers tot gevangenisstraffen van vijf tot zestien jaar.
  De uit Turkije afkomstige Baybasin kreeg in 1997 asiel in Groot-Brittannië.
  Zijn broer Husein, bijgenaamd de Keizer, stond aanvankelijk aan het hoofd van de bende, maar droeg het leiderschap in 2003 over toen hij in Nederland tot levenslang werd veroordeeld wegens moord, gijzeling en drugshandel. Hij zit zijn straf in ons land uit.

  http://www.elsevier.nl/nieuws/buitenland/artikel/asp/artnr/98782/zoeken/ja/bron