1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

luikenaar met 40 tal xtc pillen opgepakt in lier

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Feb 14, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  13/02 Luikenaar met veertigtal xtc-pillen opgepakt in Lier
  In Lier is maandagochtend een man uit Luik opgepakt die in het bezit was van een veertigtal XTC-pillen. Dat meldt de politie van Lier.

  De man was op stap geweest in dancing La Rocca in Lier en was door de sneeuwval met zijn auto vastgeraakt in de berm van de Antwerpsesteenweg. Hij verwittigde zelf de politie, om hulp te vragen. Eén van de agenten zag in de wagen een zakje met 42 xtc-pillen liggen. De man werd opgepakt en overgedragen aan de politie van Luik op verdenking van het dealen van verdovende middelen. Zijn wagen is in beslag genomen.  bron gazet van antwerpen