1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Maffia kweekt wiet in nationale parken VS

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Aug 31, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  De Mexicaanse drugsmaffia kweekt marihuana in nationale parken van de Verenigde Staten. De natuurparken worden zo centra van productie en smokkel van drugs, zei de Amerikaanse chef antinarcotica John Walters woensdag na gesprekken met politiefunctionarissen uit Californië.

  Walters stelde dat gebieden in nationale parken zijn overgenomen door drugsmaffioso. Het gaat daarbij voor 80 procent van de oogst om Mexicaanse drugskartels. Hij noemde als voorbeeld het nationale park Secuoya in Californië wat door de productie van verboden verdovende middelen „een miljoenenindustrie” is geworden.

  Californië is goed voor de helft voor de drugs uit natuurparken in de VS. Vorig jaar namen de autoriteiten in Californië 1,1 miljoen ton marihuana in beslag in openbare natuurparken en parken. De totale waarde van de aangetroffen drugs was er 4,5 miljard dollar. De drugscriminelen zoeken echter ook elders in de VS de natuur op, vooral op Hawaï, in Kentucky, Oregon, Tennessee, het noordwestelijke Washington en in West-Virginia.
  31/08/06 07u29

  bron http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_252190.html?wt.bron=hlnRPArtikels