1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

MARINE ONDERSCHEPT 2000 KILO COCAÏNE

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Sep 4, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  WILLEMSTAD (ANP) - Het fregat Hr.Ms. Van Amstel van de Koninklijke Marine heeft zaterdag op een motorvaartuig in het Caribisch gebied ongeveer 2000 kilo cocaïne ontdekt. Dat heeft een woordvoerster van de marine zondag bekendgemaakt. De drugs zaten verstopt op een schip dat in de gaten werd gehouden toen het onder Boliviaanse vlag van de benedenwinden naar Midden-Amerika onderweg was.


  De marine heeft in deze actie samengewerkt met de Kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba, Fokker 60's van de Koninklijke Luchtmacht en een Amerikaanse drugsbestrijdingorganisatie met een kantoor op Curagao. Geheim compartiment Een team bestaande uit Amerikanen en Nederlanders ging aan boord van het vrachtschip. Het duurde enkele uren voordat de drugs werden gevonden. De contrabande zat verpakt in meer dan


  65 balen die in een geheim compartiment lagen. Als de drugs de markt zouden hebben bereikt, zouden ze een straatwaarde van circa 60 miljoen dollar hebben gehad, zo blijkt uit berekeningen van de Kustwacht.


  Twee maanden geleden deed de marine een vergelijkbare vondst. Toen werd 1800 kilo cocaïne onderschept. Ook die zat verstopt op een vrachtschip dat voer in internationale wateren tussen de benedenwinden en Midden-Amerika.