1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

medewerkers hotelschool geschorst om coke

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Feb 11, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  08-02-2006 Medewerkers hotelschool geschorst om coke

  Telegraaf
  7 februari 2006

  MAASTRICHT - Twee medewerkers van de hotelschool Hogeschool Zuyd in
  Maastricht zijn met onmiddellijke ingang geschorst omdat zij cocaïne hebben gebruikt. Zij hebben niet op school gesnoven maar privé.

  Dat heeft directeur L. van der Grinten van de hotelschool dinsdag gezegd. Van der Grinten heeft ook de politie ingelicht.

  "We voeren een zero tolerancebeleid. Toen ik hoorde van studenten dat de twee gebruikten heb ik me laten informeren door een aantal studenten en andere medewerkers", aldus Van der Grinten.

  Volgens van der Grinten hebben zijn studenten "een redelijk hoog normbesef". Ook het gebruik van softdrugs is op zijn school uit den boze. "We leiden op voor de gastvrijheidindustrie. Die staat bol van
  verleidingen. Studenten moeten die verleidingen, van onder andere alcohol en drugs, kunnen weerstaan."
  --
  bron nl