1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

MEDI-WIET MOGELIJK EEN EXPORTPRODUCT

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Guest, Dec 19, 2003.

 1. Guest

  Guest Guest

  Reputation Points:
  0
  MEDI-WIET MOGELIJK EEN EXPORTPRODUCT

  DEN HAAG Medicinale cannabis wordt mogelijk een nieuw Nederlands
  exportproduct.

  Een bureau van het ministerie van Volksgezondheid voert gesprekken met
  diverse landen die belangstelling hebben voor de Nederlandse 'staatswiet'.
  De softdrug wordt hier sinds september onder streng toezicht van de overheid
  gekweekt en via apothekers geleverd als pijnbestrijder en spierverslapper.

  Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC), namens de overheid belast met het
  toezicht op de productie en distributie, spreekt van 'concrete
  belangstelling' uit het buitenland. Maar het bureau wil niet zeggen met
  welke landen het gesprekken voert. Wel wil het BMC kwijt dat het gaat om
  landen die zelf overwegen cannabis als medicijn te legaliseren. Het gaat
  onder meer om Belgie, Duitsland, Groot-Brittannie en Luxemburg. Verder weg
  gaat het om de Verenigde Staten, Canada, Australie en Nieuw-Zeeland.

  We zijn zeker bereid om onze medicinale cannabis ook aan andere landen te
  leveren", aldus apotheker Wim Scholten, hoofd van het BMC. Volgens hem kan
  de medi-wiet, voorzien van de vereiste papieren, eenvoudig met


  koeriersbedrijven naar het buitenland worden geexporteerd.