Meer dan helft jonge cafébezoekers Amsterdam drinkt riskant

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by HandyMan81, Jun 6, 2006.

 1. HandyMan81

  HandyMan81 Titanium Member

  Reputation Points:
  446
  Messages:
  174
  Joined:
  Dec 7, 2005
  from The Netherlands
  Uit het 14e Antenneonderzoek, dat in 2005 is uitgevoerd door het Bongerinstituut van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de Jellinek, blijkt dat meer dan de helft van jonge cafébezoekers in Amsterdam riskant drinkt. De onderzoeksresultaten zijn onder meer te lezen in een folder, die deze maand in Amsterdamse cafés wordt verspreid

  In het onderzoek zijn 408 bezoekers onderzocht van cafés die zich richten op een jong publiek. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers bedraagt 27 jaar.

  De bezoekers van de bruine buurtkroegjes zijn niet in dit onderzoek betrokken.

  Resultaten

  Van de jonge cafébezoekers in Amsterdam drinkt 44% op een verantwoorde manier, zit 44% in de gevarenzone en drinkt 12 % zoveel dat zij door alcohol problemen ondervinden of ervan afhankelijk zijn.

  Cafégangers

  Er is geen enkele cafébezoeker die nog nooit alcohol heeft gedronken. De meesten zijn rond hun 14e begonnen met drinken. De cafébezoeker gaat gemiddeld 7 keer per maand naar het café. Bijna een derde drinkt voor het uitgaan; men drinkt dan zo’n 2,5 glas. In het café worden gemiddeld 7 glazen gedronken. Kijk je naar alle drinkers, dan worden 8 glazen op een avond gedronken. Per avond wordt zo’n 40 euro uitgegeven.

  De gemiddelde cafébezoeker vindt dat je pas vanaf 10 glazen veel drinkt.

  Meer dan de helft van de cafébezoekers vertoont een riskant drinkgedrag. Dat staat in schril contrast met wat de drinker over zichzelf denkt. Slechts 7% denkt regelmatig dat hij teveel drinkt, 30% denkt dat soms.

  De meest populaire drank is nog altijd bier. Bijna driekwart heeft tijdens het uitgaan bier gedronken. Daarna volgen wijn en mixdrankjes. Champagne wordt door 15% van de cafébezoekers gedronken. Van de alcoholgebruikers heeft bijna de helft tijdens het uitgaan ook een frisje genomen. Gemiddeld neemt men zo’n 2,5 glas fris.

  Druggebruik

  Tijdens het avondje stappen heeft 7.8% geblowd, 3.2% XTC gebruikt en 2% cocaïne gesnoven. Dat gebeurde overigens vaak niet in het café. Cafégangers hebben wel ervaring met drugs. Driekwart heeft wel eens cannabis gebruikt, een derde XTC en een kwart cocaïne.

  In vergelijking met 2000, toen de cafébezoekers ook zijn ondervraagd, zijn er vrijwel geen verschillen in het alcohol - en druggebruik. Ook het gebruik van poppers* is, ondanks het verbod in 2001, onveranderd gebleven. Champagne en mixdranken zijn wel populairder geworden.

  Het roken van tabak is licht gedaald. Tegenwoordig rookt nog 45%. Opvallend is dat een aanzienlijke groep matig rookt. 29% van de huidige rokers rookt minder dan 1 sigaret per dag. Gevraagd is ook naar de mening van rokers over het eventuele verbod op roken in de cafés. Van de rokers is een kwart het hiermee eens. Van de niet rokers is de helft ertegen.

  Trends in het dance- en urban circuit

  Zoals elk jaar volgt een panel van insiders (barkeepers, portiers, stappers etc.) de actuele ontwikkelingen in het dance- en urban circuit.

  Drie heersende trends vallen op in het Amsterdamse uitgaansleven: urban, chique en upperground. Door de onstuimige groei van urban muziek nemen meer nieuwe Amsterdammers (Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken) aan het uitgaansleven deel. Een tweede trend is de uitbreiding van chique clubs die zich richten op de oudere en gefortuneerde stappers. Het nieuwe uitgaan in deze zogenaamde culiclubs is een totaalbeleving van eten, drinken, kletsen en dansen.

  Een derde trend is de groei van kleine en middelgrote clubs die zich richten op alternatieve en hippe stappers die wars zijn van commercie.

  In het urban circuit worden over het algemeen luxe en zoete drankjes gedronken. Maar er is ook een grote groep jongeren die frisdrank bestelt. Cannabis is vooral populair in het hiphop circuit. Het XTC-gebruik is duidelijk over zijn piek heen en neemt verder af. Cocaïne is onder stappers inmiddels even populair als XTC. Ook GHB is duidelijk over zijn piek heen.

  Panelleden zien over de gehele linie minder extreem drugsgebruik in het uitgaansleven Naast de invloed van urban en het succes van chique clubs, wordt het onder veel stappers niet langer als cool gezien om veel drugs te gebruiken. Ook het stringente fouilleringbeleid draagt bij aan de afname van het druggebruik.

  Preventiemaatregelen

  De caféganger drinkt gemiddeld 8 glazen. Dat is aanmerkelijk meer dan de 5 glazen die je lichaam op een avond kan hebben. De medische grens ligt op 3 per dag voor mannen en 2 per dag voor vrouwen en op maximaal 5 voor zo nu en dan een avondje stappen.

  Jellinek vindt het daarom nodig dat er een voorlichtingscampagne komt die duidelijk maakt wat verantwoord drinken is. Als eerste aanzet hiertoe verspreidt de Jellinek in de Amsterdamse cafés een folder met de onderzoeksresultaten en feiten en tips over alcohol ("DRNK"). In de folder staat een test waarmee je kunt nagaan of je riskant drinkt.

  Op de Jellinek website wordt een zelfhulpprogramma aangeboden waarmee men zijn drankgebruik kunt minderen of stoppen

  De overheid moet ook haar steentje bijdragen. Er moeten een aantal maatregelen genomen worden om het overmatig alcoholgebruik terug te dringen.

  Jellinek pleit daarom voor:

  - een reclameverbod tijdens uren dat jongeren veel TV kijken
  - een verbod van mixdrankjes in supermarkten
  - het invoeren van een leeftijdsgrens van 18 jaar waarop jongeren alcohol kunnen kopen

  * Poppers: middel dat vanuit flesje gesnoven wordt en een roes van enkele minuten geeft

  * Urban: muziekstroming; mix van eigentijdse soul, rap, salsa en opzwepende dansmuziek uit Jamaica  http://www.jellinek.nl/nieuws/laatste-nieuws-view.php?id=665&rubriek=Laatste5
   
  Last edited by a moderator: Sep 10, 2017