1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Methadonpionier Vincent Dole overleden

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Aug 4, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Dokter Vincent Dole, die in de jaren zestig aantoonde wat methadon kan doen in de strijd tegen heroïneverslaving, is op 93-jarige leeftijd in New York overleden, zo is donderdag aan de Rockefeller Universiteit vernomen.

  Methadon is een in de jaren dertig gecreëerde synthetische drug om pijn te stillen. De professor in de biochemie en zijn partner Marie Nyswander toonden aan dat het middel tegemoet kan komen aan de behoeften van drugverslaafden, zonder de nefaste gevolgen van heroïne. Verslaafden blijven fysiek wel afhankelijk van het middel maar kunnen een normaal leven leiden.

  Het onderzoek was de voedingsbodem voor ontelbare methadonbehandelingsprogramma's in de wereld, hoewel de methode controversieel blijft omwille van het verslavend karakter van methadon. Dole was tot zijn emeritaat in 1991 verbonden aan de Rockefeller Universiteit in Manhattan. Hij overleed dinsdag in een ziekenhuis in dezelfde plaats.
  03/08/06 17u26

  bron http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_238417.html?wt.bron=hlnRPArtikels