1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

MEXICANEN DOMINEREN DRUGSHANDEL AMERIKA

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Aug 27, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,729
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  MEXICANEN DOMINEREN DRUGSHANDEL AMERIKA


  WASHINGTON - Mexicaanse drugsbaronnen hebben met succes de controle over de handel in verdovende middelen in Amerika overgenomen. De grote bazen van de cocaone blijken niet langer in Colombia te zitten maar vooral in het grensgebied tussen de Verenigde Staten en Mexico, meldden Amerikaanse functionarissen.


  "De Mexicanen hebben het overgenomen en leiden de georganiseerde misdaad en krijgen het leeuwendeel van het geld", verklaarde de Amerikaanse anti-drugstsaar John Walters eerder deze week in een vraaggesprek met het blad Christian Science Monitor. "De Colombianen hebben zich teruggetrokken." Kartels in Mexico hebben het voor het zeggen in de handel die volgens schattingen van de VN ruim 140 miljard dollar beloopt.


  Volgens onderzoeker Jorge Chabat, die drugsstromen onder de loep neemt, blijft Colombia de voornaamste producent op het westelijk halfrond van cocaone en heroone. Mexicaanse bendes beheersen echter het meest winstgevende deel van de handel; het transport en de distributie, waardoor ze de zeggenschap hebben weten af te dwingen.


  Bijna alle drugs loopt via Mexico naar de VS. Op het vlak van marihuana en methamfetamine is het land onbetwist de grootste producent voor de Amerikaanse markt. Het succes van organisaties zoals het kartel van Osiel Cardenas aan de Golf van Mexico, het Sinaloa-kartel van Joaquin 'El Chapo' Guzman, het Tijuana-kartel van Ramsn Arellano-Filix en het Juarez-kartel van Vicente Carillo is mede te danken aan de successen van de Amerikaans-Colombiaanse 'war on drugs'.


  "Met de ontmanteling van enkele grote kartels in Colombia was het een natuurlijke ontwikkeling dat de Mexicanen die jarenlang contact hadden met de Colombianen en die de routes en de zaken kenden, de zaak over zouden nemen", aldus Chabat van de universiteit van Mexico-Stad.