1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Muira Puama

Discussion in 'Kruiden & cactus' started by Smarthead, Oct 7, 2005.

 1. Smarthead

  Smarthead Gold Member

  Reputation Points:
  540
  Messages:
  163
  Joined:
  Sep 17, 2004
  from The Netherlands
  Muira Puama

  Op website van supplementenverkopers circuleert een paper dat Franse sexuologen hebben gepresenteerd op het First International Congress on Ethnopharmacology in Straatsburg, 1990. Daaruit blijkt dat de helft van een groep mannen met erectieproblemen, die twee weken dagelijks 1,5 gram Muira Puama hadden geslikt, bij zichzelf verbetering bespeurde.


  Dat onderzoek is nooit gepubliceerd. Geen wonder: een controlegroep ontbrak. Toch is het paper voldoende aanleiding voor sommige bedrijven om Puama aan te prijzen als een testosteronbooster.


  Braziliaanse kruidengenezers gebruiken Muira Puama meestal met drie andere kruiden. Met z'n vieren zijn ze de actieve bestanddelen van het traditionele medicijn Catuama. Daarvan hebben onderzoekers ontdekt dat het bij dieren het corpus cavernosum ontspant. Daardoor kunnen de geslachtsorganen vollopen met bloed.


  Viagra doet dat ook, door de concentratie van het vaatverwijdende NO te bevorderen. De cocktail werkt echter op een andere manier - de onderzoekers weten nog niet precies welke. Maar van een testosteronverhogend effect is geen sprake. Maar of van deze vier kruiden Muira Puama werkelijk zo belangrijk was, is niet bekend.